วิธีการเดินทาง

อาหารทะเลสดๆ เพื่อลูกค้าทุกท่าน

การเดินทาง google map พิมพ์ "ท่าเรือบางกอกซีวิว" หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 

089-894-3595

082-530-7974

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลสู่ร้านบางกอกซีวิวซีฟู้ด

1.

ขับรถตามป้ายดาวคะนอง ลงสมุทรสาคร จะเป็นถนนพระราม สอง

2.

ขับตรงตามถนนพระรามสอง เจอ บิ๊กซีซ้ายมือ ออกเลนซ้ายสุด วิ่งมา หนึ่งกิโลจะเจอเลี้ยวซ้ายฝูงลิงแสม

3.

มุ่งหน้าสู่ถนนชายทะเลบางขุนเทียน ตรงไปสุดถนนเส้นนี้ประมาณสิบห้ากิโลเมตร

4.

ก่อนสุดถนนให้สังเกตป้าย เลี้ยวซ้ายสู่ท่าเรือบางกอกซีวิว

5.

สุดถนนให้เลี้ยวซ้าย

6.

เลี้ยวซ้ายปุ๊ปมองขวามือจะเจอลานจอดรถและท่าเรือดังภาพ

วีดิโอการเดินทางสาขาทะเลบางขุนเทียน

คลิกเพื่อชมภาพวีดีโอการเดินทางสู่ร้านบางกอกซีวิวซีฟู้ด

©2017 by Bangkokseaview Seafood