บางกอกซีวิวซีฟู้ด

อาหารทะเลสดๆ เพื่อลูกค้าทุกท่าน

การเดินทาง google map พิมพ์ "ท่าเรือบางกอกซีวิว" หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 

089-894-3595

082-530-7974 Line@bangkokseaview

Line@bangkokseaview

บางกอกซีวิวซีฟู้ด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2545 แล้วเสร็จ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 บนโฉนดที่ดินส่วนบุคคล ตามแนวคิดที่จะพัฒนาที่ดินเสื่อมโทรมที่ถูกน้ำกัดเซาะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของทะเลกรุงเทพฯ และได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยได้รับเกียรต

จากปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธี

 

บางกอกซีวิวซีฟู้ด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนี้ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพฯและประชาชนทั่วไป ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ลดการพังทลายและการกัดเซาะหน้าดินโดยมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาพื้นที่ป่าชาย

เลนบริเวณทะเลบางขุนเทียน

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเยือนและให้ความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในท้องทะเล เพื่อช่วยอนุรักษ์สัตว์น้ำและสภาพพื้นที่ทะเลกรุงเทพฯให้เป็นมรดกทางธรรมชาติต่อไป

From the Press

1

A journey through Asia - my Asia travels

"good choice for a relaxing afternoon with some seafood and a cold Singha beer"

2

3

Edtguide.com

"อากาศเป็นใจ ลมพัดเย็นสบาย นั่งชมวิวไปเรื่อยๆ เรือแล่นช้าๆ มีเวลานั่งทอดอารมณ์กับวิวสองข้าง ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำ"

Daco Magazine

"魚にイカ、エビにカニ、生牡蠣と獲れたての海鮮がテーブルを埋める。さあ、昼御飯の始まりや。箸が止まらない。たまらない。皆、無言でがっつく。腹一杯食い尽くす。デザートもしっかり頼む。そしてやってきました、昼寝ターイム! ああ、至福。極楽。「ガァー」っとマジ寝。"

©2017 by Bangkokseaview Seafood