ส่วนลด

ค่าอาหาร

10%

  1. กรุณาปริ้นท์บัตรส่วนลดและนำมาแสดงก่อนเช็คบิลเท่านั้น 
  2. คูปองใช้ได้ 1 ครั้งต่อ 1 ใบ
  3. ไม่สามารถใช่ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  5. คูปองนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
map.jpg